pondělí 31. ledna 2011

Tepelná čerpadla pro šetření energie

Topná soustava je základní technické vybavení, bez kterého se u nás neobejde prakticky žádná budova. Jejím hlavním úkolem je udržovat v domě teplo a také ohřívat vodu. V souvislosti s neustálým zdražováním energií je nutné, aby zdroj tepla byl také co nejvíce účinný a úsporný.

Tepelná čerpadla jsou moderní zdroje tepla, které vytápí rodinné domy velice úsporně. Ojedinělý je u tepelného čerpadla hlavně způsob výroby tepla. Tepelné čerpadlo totiž využívá k topení energii obsaženou ve venkovním vzduchu nebo zemi. Vytápění je potom velice levné.

Tepelná čerpadla se vyrábí ve velké variabilitě typů. Hlavní rozdělení je podle způsobu, jakým čerpají teplo.

Tepelné čerpadla vzduch voda

Toto je asi nejrozšířenější typ tepelného čerpadla, který odebírá teplo z venkovního vzduchu. Tepelné čerpadlo je nejčastěji umístěno v kotelně, kde nahrazuje klasický kotel, k němu musí být připojena venkovní jednotka s ventilátorem, která odebírá vzduchu teplo.
Tento systém je navržen, aby ohříval vodu. Může tedy vytápět nemovitost klasicky pomocí radiátorů nebo podlahového vytápění. Samozřejmostí je napojení na zásobník a celoroční ohřev teplé vody. Pracuje bez problémů po celý rok, může vytápět i při venkovní teplotě -20°C .

Tepelné čerpadla vzduch vzduch

Na rozdíl od předchozího typu vytápí pomocí teplého vzduchu. Tato tepelná čerpadla lze použít k celkovému vytápění nebo dotápění domu.

Tepelná čerpadla země voda

Tento typ tepelného čerpadla odebírá teplo ze země. K tomu musí být vybudován zemní vrt nebo kolektor pro uložení odběrného vedení. Vrt celou topnou soustavu prodraží, na druhou stranu nabízí celoročně vysoký topný výkon s velmi výhodnou návratností investice.

www.tepelne-cerpadlo.org